کارگاه پروپوزال نویسی نوروترکت

سومین دوره کارگاه پروپوزال نویسی نوروترکت

طی کارگاه، پس از توضیحات کامل در مورد نحوه نگارش پروپوزال یک نمونه پروپوزال به طور کامل بررسی و تمرین خواهد شد

شرکت کنندگان، سرتیفیکت رسمی نوروترکت دریافت خواهند کرد

ثبت نام خود را انتخاب کنید

شرکت کنندگان در سمینار مرز های پژوهشی علوم اعصاب ازتخفیف ۵۰ درصدی برای شرکت در این کارگاه برخوردار خواهند بود