FMRI کورس عملی و پروژه محور

این کورس دومین فاز از پروژه آموزشی نوروایمیجینگ نوروترکت می باشد که در تاریخ سه و هفده بهمن ماه و  یکم اسفندماه از ساعت 8 و 30 دقیقه صبح لغایت 5 بعدازظهر در مکان مرکز رشد استعداد های درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در تقاطع خیابان ایتالیا و وصال برگزار خواهد شد

در روز اول این کورس شرکت کنندگان با مبانی تئوری فانکشنال ام ار ای آشنا خواهند شد. در روز دوم کار با نرم افزار اف اس ال آموزش داده خواهد شد و در روز سوم تمرین تحلیل داده های واقعی با نرم افزار صورت خواهد گرفت

در نظر داریم بعد از پایان این دوره در فاز بعدی (سوم) از داوطلبان علاقه مند جهت تبیین پروژه های پژوهشی با استفاده از تکنیک فانکشنال ام ار ای تحت منتورشیپ دکتر بتولی و تیم نوروترکت در بهار و تابستان 99 دعوت بعمل آوریم

لطفا پکیج خود را برای ثبت نام انتخاب کنید

بعد از کلیک بر روی یکی از دو گزینه زیر و تکمیل فرم ثبت
نامی به صفحه پرداخت بانکی هدایت می شوید. بعد از پرداخت مبلغ کارگاه، ثبت نام شما نهایی می شود